kancelář +420 607 049 132
technici a servis +420 792 311 042
info@ostrovni-elektrarny.cz
Instalace Školení Reference Výhody FV Podpora Kontakt Eshop

Váš košík

Načítám váš nákupní košík...
Detail košíku
Cena celkem:

Dodací a reklamační podmínky

Dodavatel:

Ostrovní elektrárny s.r.o.

jednatel Ing. Martin Kolařík

Náves 112, 751 19 Vlkoš


Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 04618262

DIČ: CZ04618262

Email: info@ostrovni-elektrarny.cz


Adresy servisních míst:

Reklamace výrobků a další služby je možné vyřídit

osobně nebo zásilkovým způsobem na adrese:

Ostrovní elektrárny s.r.o.,

reklamační oddělení

Náves 112, 751 19 Vlkoš u Přerova

tel: 792 311 042

(budova Jednoty - COOP)

Výdejní místo eshopu / provozovna / fakturace:

Ostrovní elektrárny s.r.o.

Náves 112, 751 19 Vlkoš u Přerova

tel: 607 049 132

Pracovní doba 7:00 - 15:30

(budova Jednoty - COOP)

(při nepřítomnosti zaměstnanců volejte tel.608 812 787)

Číslo účtu pro bezhotovostní platby v ČR (Kč):

420 635 8399 / 0800 (Česká spořitelna a.s.)

Číslo účtu pro bezhotovostní platby ze Slovenska a zahraničí (Eur):

IBAN: SK40 0900 0000 0051 2441 8006

BIC (SWIFT): GIBASKBX (Slovenská sporiteľňa a.s.)


Zajišťujeme i pozáruční servis regulátorů, měničů a dalších druhů elektronických přístrojů.

Pokud Vám nepřijde odpověď na Váš email s dotazem nebo poptávkou do týdne, mohl email skončit např. ve spamovém koši - spojte se s námi telefonicky.


Objednávka zboží

Seznam zboží v eshopu je katalogem běžně dodávaného zboží. Přestože je na eshopu uveden počet kusů skladem, dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Obvyklá doba naskladnění a odeslání výrobků pocházejících z ČR je kolem 3-5 dnů, výrobků pocházejících ze zemí EU 5-10 dnů a v případě doobjednávky zboží ze vzdálenějšího zahraničí (USA, Čína) přibližně 12-16 dnů, tyto lhůty se ale mohou zkrátit i prodloužit podle aktuální situace.


K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář na eshopu a objednávku odešle. Součástí procesu objednávky může být vytvoření registrace uživatele pro zjednodušení opakovaných nákupů. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Kupní smlouva je uzavřena (dokončena) až okamžikem vystavení faktury, čímž dojde k potvrzení rozsahu i cen objednávky dodavatelem.


Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a další poplatky je možné přidat do košíku během objednávky, pro rozměrné nebo těžké zásilky je však nutné brát tyto položky jako orientační.
Před odesláním potvrzení o přijetí objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.


Ceny zboží jsou platné v momentě potvrzení obsahu objednávky dodavatelem.


Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem (tj. do okamžiku vystavení a zaslaní faktury). Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky zákazníkem po okamžiku uzavření kupní smlouvy (vystavení faktury) je možné pouze dohodou obou stran a to písemnou formou. Dodavatel je oprávněn v takovém případě požadovat úhradu již vynaložených nákladů, např. balné, přepravní náklady apod.


Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.


Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky (emailem) zaslané potvrzení či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.


Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 3-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě, že zboží je nutné doobjednat od zahraničního dodavatele, může se lhůta kvůli dopravě a celním formalitám prodloužit až o 20 dní, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.


Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky, případně i do okolních států. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy a charakteru zboží. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník typických druhů dopravy je zobrazen v průběhu objednacího procesu na eshopu nebo je možné si cenu konkrétní přepravy vyžádat u dodavatele. Ceny přepravy nebezpečného, křehkého a nadrozměrného zboží nejsou předem zveřejněny a vždy je nutné je vypočítat dodavatelem na základě poptávky a odsouhlasit zákazníkem.


Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží se uhrazuje vždy až po odsouhlasení všech nákladů a podmínek přepravy a po vystavení zálohové nebo vyúčtovací faktury. Zákazník má následně několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem uvedeným na faktuře. Platbu je též možné uskutečnit složenkou. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku. U výrobků, které jsou určeny pouze k odborné montáži, může být návod v cizím jazyce.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy, pokud není sjednáno jinak.


Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží. (Přepravce je povinen počkat dokud neproběhne kontrola neporušenosti zásilky)


Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 7 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.


V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.Odstoupení od smlouvy

Právo spotřebitele na odstoupení

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku (tj. např. po internetu, po telefonu atd.) a v případech smlouvy uzavřené mimo obvyklé obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží či od převzetí posledního kusu zboží, pokud jde o dodávku více částí z jedné objednávky.


Možnost vrácení zboží, které si spotřebitel zakoupí v „kamenné“ prodejně a následně se mu přestane líbit, nebo třeba zjistí, že něco takového nepotřebuje, zákon neupravuje. V takovém případě o možnosti vrácení rozhodneme individuálně. (viz dTest)


Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Zboží musí být při vrácení zabaleno v obalu, který zabrání možnému poškození při přepravě (nejlépe originální obal) a kompletní, tedy včetně všech příslušenství, která k originálnímu výrobku patří. V případě vrácení zboží nekompletního, poškozeného z důvodu nevhodného přepravního obalu nebo poškozeného kvůli používání zboží jiným než běžným způsobem, nese spotřebitel náklady odpovídající snížení hodnoty zboží a dodavatel je po něm může vymáhat.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb (např. konfigurace měničů před odesláním, návrhové a projektové práce), jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Využití lhůty k vrácení zboží není možné u zboží, které zákazník získal v reklamačním řízení (výměna za nový kus).


Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.


Postup v případě odstoupení od smlouvy

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu, s pomocí formuláře "Oznámení o odstoupení", zasílaného společně s potvrzením objednávky nebo písemně v provozovně dodavatele.

Při odstoupení doporučujeme ke zboží přiložit formulář "Odstoupení od smlouvy", a uvést v něm potřebné údaje, nebo uvést číslo objednávky, variabilní symbol z vydané faktury a datum nákupu, případně i přiložit kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány a není uveden ani telefonický kontakt, budou vráceny odesilateli.


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.czZáruční podmínky a reklamace,
uplatnění práv z odpovědnosti za vady


Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.


Záruční doba je obvykle uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud není, vztahuje se na výrobek obvyklá dvouletá záruka.
V případě uvedení delší než dvouleté záruky toto znamená, že po uplynutí dvouleté záruční doby bude v případě závady výrobek opraven nebo vyměněn za jiný dle rozhodnutí dodavatele, nárok na vrácení peněz však již kupujícímu nevzniká.
V případě prodeje použitého zboží, kdy je uživatel na tuto skutečnost upozorněn, je obvykle stanovena zkrácená záruční doba o délce jednoho roku. Kratší záruku na vady zboží přítomné při prodeji než jeden rok není možné sjednat.
V případě oprávněné reklamace neběží záruční doba po dobu, kdy nemůže zákazník zboží používat.
Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.


Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba ani lhůta pro vyřízení reklamace stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).


Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.


Všechna zařízení a přístroje, které nejsou připraveny k zastrčení do zásuvky a okamžitému používání laickým uživatelem, ale k jejich zprovoznění je nutná montáž elektroinstalace pomocí nářadí, jsou výrobky určené pouze k odborné montáži osobou s odpovídající kvalifikací. (ČSN EN 50110-1 a ČSN 33 2000-1 v platných edicích)


Jakékoliv škody na zařízení nebo změna funkčních vlastností výrobku, způsobené nebo i potenciálně způsobené neodbornou montáží nekvalifikovanou osobou, nemusí být v případném reklamačním procesu uznány jako vada výrobku, ale mohou být vyhodnoceny jako poškození způsobené uživatelem, protože nejsou splněny zcela základní zákonem vyžadované podmínky pro instalaci. Reklamační servis není v takovém případě povinen dokazovat uživateli, kde udělal chybu a čím vadu výrobku způsobil.


Uznání oprávněnosti reklamace u zboží, které je určeno pouze k odborné montáži, může být podmíněno dodáním potvrzení o odborné montáži, např. fakturou za provedené práce a případně i další dokumentace dokládající správnost instalace dle platných norem a návodu výrobce, např. revizní zprávou.


Dle ust. § 2161 odst. 1 písm. a) až e), občanského zákoníku, "Jakost při převzetí":
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
Právo z vadného plnění nelze uplatnit na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním nebo pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, doporučujeme poslat email se žádostí o reklamaci a přiloženým vyplněným reklamačním formulářem na emailovou adresu reklamace@ostrovni-elektrarny.cz. Ve formuláři je nutné uvést zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Zákazníkovi následně zašleme žádost o doplnění dalších údajů a informaci o dalším postupu. Pokud je nutné zaslat vadné zboží zpět k dodavateli, je nutné do balíku přibalit kontaktní údaje včetně kopie reklamačního formuláře nebo alespoň čísla nákupního dokladu (kopie faktury). Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, a není uveden ani telefonický kontakt, budou vráceny odesilateli.


Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného ve výši nutných nákladů k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).


Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.


(1) Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

(2) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

(3) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.Lhůta pro vyřízení reklamace je pro spotřebitele - koncové zákazníky dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. V případě nákupu zboží podnikateli - právnickými osobami, není lhůta pro vyřízení reklamace stanovena a je v oboustranném zájmu vyřidit ji v co nejkratší době s ohledem na dostupnost náhradních dílů.

Tato lhůta může být po písemné dohodě obou stran prodloužena, nejčastěji na 60 dnů, v případě reklamace zboží pocházejícího z jiných států než ČR. Písemnou formou se rozumí i emailová komunikace. Ostatní práva související s reklamací tímto nejsou dotčena.Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.


Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.


Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do eshopu, během procesu objednávky (i bez jejího dokončení).


Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.
Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

+420 608 812 787

Spolehlivá firma

Ostrovní elektrárny

Navrhujeme a realizujeme ostrovní a hybridní fotovoltaické elektrárny. Prodáváme panely, regulátory, baterie, měniče a další komponenty potřebné pro ostrovní elektrárnu. Vhodné pro chatu, chalupu, karavan, jachtu nebo rodinný dům.
(C) 2024 Ostrovní elektrárny, s.r.o. 
Nahoru