FAQ

Zákazníci se často ptají:


Q: Pokud budu používat elektřinu výhradně z fotovoltaiky, budu se muset hodně uskromnit ?

A: Míra a nutnost "uskromňování" záleží na Vás a na dimenzování celého systému. Je nezbytné si před stavbou ostrovní FV elektrárny s dodavatelem projít Vaše účty, jaká je Vaše běžná i špičková spotřeba, rozmyslet se které spotřebiče či okruhy chcete napájet elektřinou z FVE a jestli chcete nebo můžete v zimě použít nějaký záložní zdroj (motorgenerátor nebo veřejnou síť). Dobře navržený ostrovní FV systém Vám zajistí, že budete moct provozovat všechny běžné domácí spotřebiče jako kdybyste byli připojení k síti a když energie nebude dostatek nebo dojde k závadě, použije se záložní zdroj.

Q: Chci fotovoltaiku použít pro napájení přímotopu nebo tepleného čerpadla v zimě. Bude to fungovat ?

A: Může to fungovat, ale za cenu dražší instalace a velkých přebytků v létě. Podívejte se na tento odkaz:
Průměrné měsíční doby slunečního svitu
Od dubna do září je cca 150-200 slunečných hodin v měsíci, ještě v březnu a září je systém použitelný cca na 50%, ale v listopadu, prosinci, lednu a únoru se nedostanete s výkonem systému nad 20% nominálního výkonu.
Tzn. pokud budete mít systém o výkonu např. 1,3kWp za 120.000 Kč, pak vám sice bude v červnu vyrábět cca 6-8kWh elektřiny, ale v lednu jen cca 1-1,5kWh elektřiny denně a tím si moc výrazně nezatopíte. U instalací nad 2kWp ale už může být i zimní zisk energie dostatečný pro malé tepelné čepadlo.
Přímotopy a ohřev vody jsou největší žrouti elektrické energie a jejich napojování na FVE jako primární spotřebiče nedoporučujeme. Můžete do nich ale posílat přebytky, pro které už nebudete mít jiné využití.

Q: Na výrobu FV panelů a příslušenství se spotřebuje víc energie, než za dobu své životnosti vyrobí, ne ? Tak jaký to má smysl ?

A: Tento argument se v diskuzích již téměř nevyskytuje, protože přestal platit před více než 15 lety. Pro všechny běžné FV panely platí, že energie potřebnou ke své výrobě vrátí během 1-3 let své funkce. Vzhledem k jejich životnosti, která je i více než 20 let, je energetická návratnost pěti až desetinásobná. I když započítáme elektroniku a baterie, pořád se z hlediska získané energie vyplatí.

Q: Výroba FV panelů a příslušné elektroniky škodí životnímu prostředí - při výrobě se používají škodlivé chemikálie.

A: Výroba FV panelů a jiných zařízení pro využívání obnovitelných zdrojů je dnes pod přísnějším dohledem, než většina jiných výrobních odvětví. K několika případům úniku rozpouštědel v minulosti došlo, ale pokud srovnáváme skutečný dopad výroby FV panelů na živ. prostředí např. s automobilovým, počítačovým, nebo fosilně-energetickým průmyslem, jsou měřítka zásadně odlišná. Evropská unie v oblasti ochrany životního prostředí postupně přitvrzuje podmínky pro všechny průmyslové výroby.

Při výrobě, používání ani likvidaci FV panelů nevzniká jedovatý nebo jinak nebezpečný odpad, recyklují se snadněji než třeba ledničky nebo televizory, a navíc mají delší životnost. Součástí FV panelu je kromě FV článků ještě krycí sklo, hliníkový rám, stříbrné vodiče, ochranná EVA fólie a zadní krycí plastová deska. Tyto veskrze velkorozměrové komponenty se velmi snadno a téměř beze zbytku recyklují.

Q: Elektřina z fotovoltaiky je příliš drahá.

A: Pro konečného spotřebitele je elektřina ze síťových FVE dnes na cenové úrovni přibližně 6 Kč/kWh, z ostrovních FVE přibližně 12 Kč/kWh. Na přesné stanovení ceny má ale vliv mnoho faktorů a může vycházet i cenově výhodněji než elektřina ze sítě. Pokud byste museli vést ke své chatě či chalupě více než 400m dlouhou elektrickou přípojku, vyplatí se FV vždy.
S rozmachem výzkumu a výroby fotovoltaiky, které zajistily zákony o povinném výkupu energie z obnovitelných zdrojů, klesá v posledních letech výrazně cena panelů i příslušenství. Grid-parity (vyrovnání ceny elektřiny z FV s cenou elektřiny z fosilních elektráren) bude dosaženo ve většině států Evropy během pěti let.
Výroba elektrické energie z FV s sebou nenese dopady na ŽP, které platíme všichni - produkci CO2 a dalších plynů z uhelných elektráren nebo státem (námi) garantovaná rizika jaderné havárie.
A nakonec - ostrovní fotovoltaický systém má mnohé výhody, které jsou penězi těžko měřitelné - např. nezávislost na funkci veřejné sítě. Když spadnou dráty kvůli námraze nebo ČEZ odpojí vedení kvůli opravám, vy máte svou vlastní elektřinu bez přerušení k dispozici. Pokud bude elektřina v síti stále zdražovat, aktuální doba finanční návratnosti kolem 10-12 let se bude ještě zkracovat.

Q: Nedala by se cena a návratnost FVE snížit třeba použitím dotací ?

A: Pro ostrovní (a vlastně už ani síťové) fotovoltaické elektrárny dnes nejsou k dispozici žádné dotace. Teoretickou možností jsou ještě programy "Zelená úsporám" nebo komunální dotační programy, moc šancí Vám ale nedávám - k získání takových dotací bývá potřeba splnit různé podmínky a připravit tolik dokumentace, že od toho většina zájemců upustí. Na ostrovních fotovoltaických elektrárnách je výhodné právě to, že pro jejich získání a provozování nemusíte řešit žádná povolení ani vypracovávat projekty, celý systém je Váš a můžete ho později libovolně upravovat.

Q: Česká republika nemá pro využití FV dobré podmínky.

A: Není pravda. Samozřejmě že u našich jižních sousedů jsou podmínky využívání o něco lepší. V ČR je průměrný zisk 1000 kWh z 1 instalovaného kWp elektrárny a to je dobrý výsledek.
Mapa intenzity dopadajícího slunečního záření v ČR

Q: Můžu elektřinu z FV elektrárny použít pro ohřev vody v bojleru ?

A: Obecné vlastnosti FV a fototermiky pro použití na rodinných domech:
- FV panely vyrábí elektřinu s cca 16% účinností, 84% energie ze Slunce zůstane nevyužito, výroba elektřiny cca 150 kWh na m2 ročně
- Solární kolektory pro ohřev vody jsou výhodnější při získávání tepla, mají účinnost 50-60%, výroba tepla 300-500kWh na m2 ročně, tedy cca 3x lepší poměr na m2
- Elektřina je velmi cenná, nenahraditelná forma energie pro osvětlování a pohon elektrických zařízení.

- Nejvhodnější řešení pro rodinné domy je toto:
-- pro výrobu tepla v zimě používat vhodná paliva (plyn i biomasa jsou uskladněná sluneční energie)
-- pro osvětlení, napájení PC, komunikačních zařízení, motorů, kompresorů apod. používat elektřinu z FVE
-- po poklesu cen FV panelů od začátku roku 2012 se už vyplatí ohřívat vodu ve speciálních bojlerech firmy ZD Dražice
přímým zapojením 6-8 ks FV panelů na DC vstup tohoto bojleru. Více zde:
http://www.dzd.cz/index.php/cs/sortiment/fotovoltaicke-ohrivace-vody
a ještě užitečná pomůcka
-- ke zvážení doporučuji použití tepelného čerpadla, z jedné kWh elektřiny Vám může do domu přečerpat 3kWh tepla,
podmínkou je ale dobře tepelně izolovaný dům a čerpadlo menšího výkonu, aby ho FVE dokázala utáhnout.

Odpověď tedy zní – ANO, od roku 2012 lze takové řešení finančně i technicky obhájit

Q: Chtěl bych instalovat na svůj dům FVE, ale mám nevhodně orientovanou střechu. Bude FVE fungovat i na východně nebo západně orientované střeše ?

A: Ačkoliv je to na první pohled nevýhodné, opak může být pravdou. Ostrovní systém Vám musí dodávat co nejvíce energie rovnoměrně v průběhu dne, protože ji nemáte kam posílat a musíte ji co nejlépe spotřebovat. Proto je výhodné řešení takové, kdy např. polovina FV panelů je orientovaná na východ / jihovýchod a druhá zase na jihozápad / západ. Místo ostrého vrcholu výroby v poledne dostaneme "velblouda", výroba začíná už ráno, první vrchol dopoledne, druhý vrchol odpoledne a ještě zapadající Slunce nám může do systému dodávat energii.
Toto řešení pak šetří peníze - lze použít regulátor s nižším špičkovým výkonem, menší sadu baterií, vodiče s menším průřezem ...

Q: Jaká výše DPH je uplatňována na výstavbu FV elektráren ?

A: DPH - U fotovoltaických instalací na rodinných domech, bytových domech, panelových domech a podobně platí § 48 zákona o dani z přidané hodnoty. Platí zde tedy snížená 15 % sazba DPH a to jak na montážní práce, tak na samotné technické prostředky fotovoltaické elektrárny. Pokud si zakoupíte stavebnici bez montáže, bude cena komponent zatížena 21% DPH.

Q: Je nutné k instalaci FV systému na střechu RD stavební povolení ?

A: Ne, není zapotřebí. Koncem roku 2009 byl vydán ministerstvem pro místné rozvoj metodický pokyn ohledně FVE elektráren instalovaných na střeše rodinných domů. Pokud nedojde k zásahu do nosných konstrukcí, nepodléhá stavba územnímu řízení ani stavebnímu povolení. Je vhodné si ale vždy předem zjistit stanovisko na místně příslušném stavebním úřadě.
V případě, že je součástí instalace také větrná turbína, je do 10 metrů výšky potřeba jen ohlášení stavebnímu úřadu.
Při celkové výšce nad 10m už je potřeba povolení včetně procesu EIA.

Q: Chtěl bych se zeptat jestli jsou moc velké rozdíly ve kvalitě fotovoltaických panelů? Jakou mají životnost panely které prodáváte ?

Rozdíly v kvalitě výroby existují, nejhůř na tom jsou přelepené vyřazené čínské panely, prodávané pod malajskými nálepkami :-)
Rozdíly jsou ale poměrně malé, týkají se především kvality manuálního zpracování, těsnosti rámu a tloušťky a kvality skla.

Rozdíly elektrických vlastností jsou zanedbatelné pro ostrovní instalace s napětím do 200V DC. Naopak pro síťové instalace s napětím až 1000V DC a mnoha paralelními větvemi může i malé prosáknutí vlhkosti nebo nedodržení izolační vzdálenosti způsobit velký požár.

Obvyklá plánovaná životnost panelů je 20-25 let. Dá se s tím počítat, navíc jeden nebo dva panely poškozené v tomto rozmezí dnes znamenají cca 5000 - 8000 Kč náklad rozložený mezi mnoho let, takže finanční riziko je minimální.

Q: Nevíte jak je to letos se svépomocnou instalací fotovoltaických panelů? Někde jsem četl, že by to mělo být zakázáno - je to pravda ?

Existuje zákon zakazující svépomocnou instalaci, a přikazující použít služeb certifikované firmy. Tento zákon je platný (schválený sněmovnou), ale není účinný, protože k jeho účinnosti je nutná prováděcí vyhláška, definující technické vlastnosti FVE, výkon, typy firem, druh a způsob certifikace atd. Vyhlášku má zpracovat MPO ve spolupráci s MŽP. Naše poslední informace byla, že se k tomu ani nechystají. Pravděpodobně bude dříve schválena novela zákona.

Q: Co znamená ta barevná spirálová značka v pravém horním rohu stránky ?

A: Značka vyjadřuje spříznění s principy permakultury. Naše firma se zaměřuje na výhody, které s sebou přináší ostrovní fotovoltaické elektrárny, také z důvodů, že takové pojetí lépe odpovídá principům permakultury, definované v knize „Permakultura – Principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti“ od Davida Holmgrena, tvůrce konceptu Permakultury.
Z deseti principů uvedených v knize jsou to především tyto:
1)zachycuj a uchovávej energii
2)získávej výnos
3)využívej obnovitelných zdrojů a služeb a važ si jich
4)nevytvářej odpad
5)využívej malých a pomalých řešení

Stejně jako považujeme za důležité, aby všichni lidé mohli bydlet ve vlastním domě, pěstovat své vlastní potraviny a pít vodu z vlastní studny (pokud chtějí), mají také právo vyrábět si vlastní teplo a elektrickou energii.

Odpovědi na další otázky týkající se ostrovních elektráren, měničů ,regulátorů, úsporných spotřebičů, monitorování elektronických systémů apod. naleznete na BLOGu o ostrovních elektrárnách a na diskuzním fóru MYPOWER.CZ

Non-Czech visitors can use Google translation here:

Spolehlivá firma

Ostrovní elektrárna Vlkoš

AKTUALITY

9.5.2020 Poptávek po FV řešeních a komponentech stále přibývá, většinu ale stíháme vyřídit. Měničů Axpert začíná být nedostatek, další dodávka přijde cca 07/2020.

9.3.2020 V souvislosti s koronavirem se zpožďují dodávky všeho zboží z Číny, ale i odjinud. Pro panely, baterie a měniče jsme si ale zajistili dostatek kusů skladem v Evropě a budeme z nich průběžně uvolňovat (pro malé a střední projekty).

17.2.2020 Kapacity pro instalace na klíč máme vyčerpané do listopadu 2020.

5.2.2020 Zaznamenáváme rychlý nárůst poptávek a realizací FVE. Z kapacitních důvodů už nejspíš nebudeme schopní instalovat na klíč v oblastech mimo Moravu.

6.1.2020 VŠE NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE !

24.10.2019 Stejný vybíjecí test ukázal pro BMZ baterii (deklarováno 6,7kWh nominálně, 5,4kWh použitelných), že dokázala od 100% do 10% dodat přesně 5kWh. V případě vybíjení ze 100% na 0% je to 5,5kWh což je opět v souladu s údaji výrobce.

23.10.2019 Provedli jsme test skutečné kapacity baterií Pylontech a dostali 2,05kWh využitelných při hloubce vybíjení 87% a proudu 27A (0,54C). V případě vybíjení na 100% je to 2,35kWh z deklarovaných 2,4kWh. Detaily viz FACEBOOK

16.10.2019 Přijela velká dodávka měničů Axpert a výrazně se snížily jejich ceny !

27.8.2019 Termín dodávky baterií Narada REX-C 12V 200Ah se posunuje na konec října. Výrobce stěhuje továrnu ...

13.8.2019 Znovu naskladněny oblíbené baterie Pylontech US3000 s 3,6kWh kapacity na modul.

23.7.2019 Právě dorazila na sklad zásilka baterií Pylontech US2000B. Cena je výhodná jako nikdy dříve !

2.7.2019 Právě dorazila na sklad zásilka olovo-uhlíkových JPC baterií. Přednostně obsloužíme zákazníky, kteří již na baterie čekají, můžete ale objednávat další, JPC 12V 100Ah je dostatek.

18.6.2019 Výjimečně se podařilo sehnat několik kusů baterií Pylontech US2000B, pokud nutně potřebujete, volejte !

14.6.2019 Aktuálně je nedostatek lithiových i olověných baterií na trhu ... Zatím máme ještě skladem 2ks Sinlion (stejné jako Pylontech) a BMZ baterie (6-10kWh). Ostatní typy baterií včetně olovo-uhlíkových budou až v horizontu jednoho měsíce ...

14.6.2019 Právě dorazila na sklad nová zásilka měničů Axpert VP 2000 a 3000, oblíbených především pro malé chatové instalace.

13.6.2019 Velká sleva výkonných panelů 325Wp - 330Wp !

27.5.2019 Zařazeny nové nabíječky baterií Phoenix Smart Charger.

22.5. Na eshop zařazeny nejvýkonnější panely: 325Wp Q-cells, 330Wp Canadian Solar, 335Wp Benq AUO, 370Wp (2m) Suntech. S takovými výkony panelů už pracuje každá elektrárna skvěle :-)

8.4.2019 Dorazila velká zásilka měničů Axpert, zvláště nová verze VM III 48V 5000W kompatibilní s Pylontech bateriemi.

7.4.2019 Do výprodeje jsme zařadili několik elektronických desek na součástky.

5.4.2019 Slevnili jsme baterie Pylontech US2000B a také novou variantu US3000 (3,6kWh).

29.1.2019 Kombinované měniče Axpert jsou opět o něco levnější. V současnosti neznáme měnič vhodnější pro nenáročné využití - kempování, chaty a chalupy, experimentální systémy.

16.1.2019 Oblíbené regulátory MARKO budou z důvody zpožděné výroby krabiček dostupné na konci ledna.

1.1.2019 Vítáme naše zákazníky v Novém roce a přejeme vše nejlepší !

9.12.2018 Vánoční výprodej ! Zlevnili jsme desítky položek eshopu. Například fotovoltaické panely a měniče Axpert, ale také elektromateriál a drobné příslušenství.

4.12.2018 Konečně jsme se dočkali ! Voltronic také už akceptoval Pylontech baterie jako oblíbenou alternativu a umožnil komunikaci s těmito bateriemi po RS485 lince. Měniče Infinisolar 3K Plus nyní s novým firmwarem rozpoznávají Pylontech baterie a řídí správně jejich nabíjení a vybíjení. Pro komunikaci je potřeba do měniče vložit BMS RS485 kartu. Další měniče budou následovat.