Ostrovní off-grid fotovoltaické elektrárny a systémy, FV panely, regulátory MPPT, baterie, měniče / /

FAQ

Zákazníci se často ptají:


Q: Pokud budu používat elektřinu výhradně z fotovoltaiky, budu se muset hodně uskromnit ?

A: Míra a nutnost "uskromňování" záleží na Vás a na dimenzování celého systému. Je nezbytné si před stavbou ostrovní FV elektrárny s dodavatelem projít Vaše účty, jaká je Vaše běžná i špičková spotřeba, rozmyslet se které spotřebiče či okruhy chcete napájet elektřinou z FVE a jestli chcete nebo můžete v zimě použít nějaký záložní zdroj (motorgenerátor nebo veřejnou síť). Dobře navržený ostrovní FV systém Vám zajistí, že budete moct provozovat všechny běžné domácí spotřebiče jako kdybyste byli připojení k síti a když energie nebude dostatek nebo dojde k závadě, použije se záložní zdroj.

Q: Chci fotovoltaiku použít pro napájení přímotopu nebo tepleného čerpadla v zimě. Bude to fungovat ?

A: Může to fungovat, ale za cenu dražší instalace a velkých přebytků v létě. Podívejte se na tento odkaz:
Průměrné měsíční doby slunečního svitu
Od dubna do září je cca 150-200 slunečných hodin v měsíci, ještě v březnu a září je systém použitelný cca na 50%, ale v listopadu, prosinci, lednu a únoru se nedostanete s výkonem systému nad 20% nominálního výkonu.
Tzn. pokud budete mít systém o výkonu např. 1,3kWp za 120.000 Kč, pak vám sice bude v červnu vyrábět cca 6-8kWh elektřiny, ale v lednu jen cca 1-1,5kWh elektřiny denně a tím si moc výrazně nezatopíte. U instalací nad 2kWp ale už může být i zimní zisk energie dostatečný pro malé tepelné čepadlo.
Přímotopy a ohřev vody jsou největší žrouti elektrické energie a jejich napojování na FVE jako primární spotřebiče nedoporučujeme. Můžete do nich ale posílat přebytky, pro které už nebudete mít jiné využití.

Q: Na výrobu FV panelů a příslušenství se spotřebuje víc energie, než za dobu své životnosti vyrobí, ne ? Tak jaký to má smysl ?

A: Tento argument se v diskuzích již téměř nevyskytuje, protože přestal platit před více než 15 lety. Pro všechny běžné FV panely platí, že energie potřebnou ke své výrobě vrátí během 1-3 let své funkce. Vzhledem k jejich životnosti, která je i více než 20 let, je energetická návratnost pěti až desetinásobná. I když započítáme elektroniku a baterie, pořád se z hlediska získané energie vyplatí.
Viz studie na adrese: http://www.autonavzduch.cz/dokumenty/nabidka_dokumentu.htm

Q: Výroba FV panelů a příslušné elektroniky škodí životnímu prostředí - při výrobě se používají škodlivé chemikálie.

A: Výroba FV panelů a jiných zařízení pro využívání obnovitelných zdrojů je dnes pod přísnějším dohledem, než většina jiných výrobních odvětví. K několika případům úniku rozpouštědel v minulosti došlo, ale pokud srovnáváme skutečný dopad výroby FV panelů na živ. prostředí např. s automobilovým, počítačovým, nebo fosilně-energetickým průmyslem, jsou měřítka zásadně odlišná. Evropská unie v oblasti ochrany životního prostředí postupně přitvrzuje podmínky pro všechny průmyslové výroby.
Při výrobě, používání ani likvidaci FV panelů nevzniká jedovatý nebo jinak nebezpečný odpad, recyklují se snadněji než třeba ledničky nebo televizory, a navíc mají delší životnost.

Q: Elektřina z fotovoltaiky je příliš drahá.

A: Pro konečného spotřebitele je elektřina ze síťových FVE dnes na cenové úrovni přibližně 6 Kč/kWh, z ostrovních FVE přibližně 12 Kč/kWh. Na přesné stanovení ceny má ale vliv mnoho faktorů a může vycházet i cenově výhodněji než elektřina ze sítě. Pokud byste museli vést ke své chatě či chalupě více než 400m dlouhou elektrickou přípojku, vyplatí se FV vždy.
S rozmachem výzkumu a výroby fotovoltaiky, které zajistily zákony o povinném výkupu energie z obnovitelných zdrojů, klesá v posledních letech výrazně cena panelů i příslušenství. Grid-parity (vyrovnání ceny elektřiny z FV s cenou elektřiny z fosilních elektráren) bude dosaženo ve většině států Evropy během pěti let.
Výroba elektrické energie z FV s sebou nenese dopady na ŽP, které platíme všichni - produkci CO2 a dalších plynů z uhelných elektráren nebo státem (námi) garantovaná rizika jaderné havárie.
A nakonec - ostrovní fotovoltaický systém má mnohé výhody, které jsou penězi těžko měřitelné - např. nezávislost na funkci veřejné sítě. Když spadnou dráty kvůli námraze nebo ČEZ odpojí vedení kvůli opravám, vy máte svou vlastní elektřinu bez přerušení k dispozici. Pokud bude elektřina v síti stále zdražovat, aktuální doba finanční návratnosti kolem 10-12 let se bude ještě zkracovat.

Q: Nedala by se cena a návratnost FVE snížit třeba použitím dotací ?

A: Pro ostrovní (a vlastně už ani síťové) fotovoltaické elektrárny dnes nejsou k dispozici žádné dotace. Teoretickou možností jsou ještě programy "Zelená úsporám" nebo komunální dotační programy, moc šancí Vám ale nedávám - k získání takových dotací bývá potřeba splnit různé podmínky a připravit tolik dokumentace, že od toho většina zájemců upustí. Na ostrovních fotovoltaických elektrárnách je výhodné právě to, že pro jejich získání a provozování nemusíte řešit žádná povolení ani vypracovávat projekty, celý systém je Váš a můžete ho později libovolně upravovat.

Q: Česká republika nemá pro využití FV dobré podmínky.

A: Není pravda. Samozřejmě že u našich jižních sousedů jsou podmínky využívání o něco lepší. V ČR je průměrný zisk 1000 kWh z 1 instalovaného kWp elektrárny a to je dobrý výsledek.
Mapa intenzity dopadajícího slunečního záření v ČR

Q: Můžu elektřinu z FV elektrárny použít pro ohřev vody v bojleru ?

A: Obecné vlastnosti FV a fototermiky pro použití na rodinných domech:
- FV panely vyrábí elektřinu s cca 16% účinností, 84% energie ze Slunce zůstane nevyužito, výroba elektřiny cca 150 kWh na m2 ročně
- Solární kolektory pro ohřev vody jsou výhodnější při získávání tepla, mají účinnost 50-60%, výroba tepla 300-500kWh na m2 ročně, tedy cca 3x lepší poměr na m2
- Elektřina je velmi cenná, nenahraditelná forma energie pro osvětlování a pohon elektrických zařízení.

- Nejvhodnější řešení pro rodinné domy je toto:
-- pro výrobu tepla v zimě používat vhodná paliva (plyn i biomasa jsou uskladněná sluneční energie)
-- pro osvětlení, napájení PC, komunikačních zařízení, motorů, kompresorů apod. používat elektřinu z FVE
-- po poklesu cen FV panelů od začátku roku 2012 se už vyplatí ohřívat vodu ve speciálních bojlerech firmy ZD Dražice
přímým zapojením 6-8 ks FV panelů na DC vstup tohoto bojleru. Více zde:
http://www.dzd.cz/index.php/cs/sortiment/fotovoltaicke-ohrivace-vody
a ještě užitečná pomůcka
-- ke zvážení doporučuji použití tepelného čerpadla, z jedné kWh elektřiny Vám může do domu přečerpat 3kWh tepla,
podmínkou je ale dobře tepelně izolovaný dům a čerpadlo menšího výkonu, aby ho FVE dokázala utáhnout.

Odpověď tedy zní – ANO, od roku 2012 lze takové řešení finančně i technicky obhájit

Q: Chtěl bych instalovat na svůj dům FVE, ale mám nevhodně orientovanou střechu. Bude FVE fungovat i na východně nebo západně orientované střeše ?

A: Ačkoliv je to na první pohled nevýhodné, opak může být pravdou. Ostrovní systém Vám musí dodávat co nejvíce energie rovnoměrně v průběhu dne, protože ji nemáte kam posílat a musíte ji co nejlépe spotřebovat. Proto je výhodné řešení takové, kdy např. polovina FV panelů je orientovaná na východ / jihovýchod a druhá zase na jihozápad / západ. Místo ostrého vrcholu výroby v poledne dostaneme "velblouda", výroba začíná už ráno, první vrchol dopoledne, druhý vrchol odpoledne a ještě zapadající Slunce nám může do systému dodávat energii.
Toto řešení pak šetří peníze - lze použít regulátor s nižším špičkovým výkonem, menší sadu baterií, vodiče s menším průřezem ...

Q: Jaká výše DPH je uplatňována na výstavbu FV elektráren ?

A: DPH - U fotovoltaických instalací na rodinných domech, bytových domech, panelových domech a podobně platí § 48 zákona o dani z přidané hodnoty. Platí zde tedy snížená 15 % sazba DPH a to jak na montážní práce, tak na samotné technické prostředky fotovoltaické elektrárny. Pokud si zakoupíte stavebnici bez montáže, bude cena komponent zatížena 21% DPH.

Q: Je nutné k instalaci FV systému na střechu RD stavební povolení ?

A: Ne, není zapotřebí. Koncem roku 2009 byl vydán ministerstvem pro místné rozvoj metodický pokyn ohledně FVE elektráren instalovaných na střeše rodinných domů. Pokud nedojde k zásahu do nosných konstrukcí, nepodléhá stavba územnímu řízení ani stavebnímu povolení. Je vhodné si ale vždy předem zjistit stanovisko na místně příslušném stavebním úřadě.
V případě, že je součástí instalace také větrná turbína, je do 10 metrů výšky potřeba jen ohlášení stavebnímu úřadu.
Při celkové výšce nad 10m už je potřeba povolení včetně procesu EIA.

Q: Chtěl bych se zeptat jestli jsou moc velké rozdíly ve kvalitě fotovoltaických panelů? Jakou mají životnost panely které prodáváte ?

Rozdíly v kvalitě výroby existují, nejhůř na tom jsou přelepené vyřazené čínské panely, prodávané pod malajskými nálepkami :-)
Rozdíly jsou ale poměrně malé, týkají se především kvality manuálního zpracování, těsnosti rámu a tloušťky a kvality skla.

Rozdíly elektrických vlastností jsou zanedbatelné pro ostrovní instalace s napětím do 200V DC. Naopak pro síťové instalace s napětím až 1000V DC a mnoha paralelními větvemi může i malé prosáknutí vlhkosti nebo nedodržení izolační vzdálenosti způsobit velký požár.

Obvyklá plánovaná životnost panelů je 20-25 let. Dá se s tím počítat, navíc jeden nebo dva panely poškozené v tomto rozmezí dnes znamenají cca 5000 - 8000 Kč náklad rozložený mezi mnoho let, takže finanční riziko je minimální.

Q: Nevíte jak je to letos se svépomocnou instalací fotovoltaických panelů? Někde jsem četl, že by to mělo být zakázáno - je to pravda ?

Existuje zákon zakazující svépomocnou instalaci, a přikazující použít služeb certifikované firmy. Tento zákon je platný (schválený sněmovnou), ale není účinný, protože k jeho účinnosti je nutná prováděcí vyhláška, definující technické vlastnosti FVE, výkon, typy firem, druh a způsob certifikace atd. Vyhlášku má zpracovat MPO ve spolupráci s MŽP. Naše poslední informace byla, že se k tomu ani nechystají. Pravděpodobně bude dříve schválena novela zákona.

Q: Co znamená ta barevná spirálová značka v pravém horním rohu stránky ?

A: Značka vyjadřuje spříznění s principy permakultury. Naše firma se zaměřuje na výhody, které s sebou přináší ostrovní fotovoltaické elektrárny, také z důvodů, že takové pojetí lépe odpovídá principům permakultury, definované v knize „Permakultura – Principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti“ od Davida Holmgrena, tvůrce konceptu Permakultury.
Z deseti principů uvedených v knize jsou to především tyto:
1)zachycuj a uchovávej energii
2)získávej výnos
3)využívej obnovitelných zdrojů a služeb a važ si jich
4)nevytvářej odpad
5)využívej malých a pomalých řešení

Stejně jako považujeme za důležité, aby všichni lidé mohli bydlet ve vlastním domě, pěstovat své vlastní potraviny a pít vodu z vlastní studny (pokud chtějí), mají také právo vyrábět si vlastní teplo a elektrickou energii.

Odpovědi na další otázky týkající se ostrovních elektráren, měničů ,regulátorů, úsporných spotřebičů, monitorování elektronických systémů apod. naleznete na BLOGu o ostrovních elektrárnách a na diskuzním fóru MYPOWER.CZ

Non-Czech visitors, you can use Google translation here:
NOVINKY, TIPY a TRIKY na BLOGU

Ostrovní elektrárna Dýšina
Ostrovní elektrárna Vlkoš

AKTUALITY

14.1.2018 NOVÝ TERMÍN ŠKOLENÍ "Design a instalace ostrovních a hybridních fotovoltaických elektráren", určené pro firmy nebo zájemce o stavbu vlastní FVE s možností dotace z programu Nová zelená úsporám byl stanoven na 27.2.-1.3.2018

12.1.2018 Snížili jsme ceny baterií Pylontech US2000B a Phantom-S. Doplnili jsme levnější varianty balancérů ARK pro LiFePO4 články.

22.12.2017 Provedli jsme slevnění některých produktů a upravili dostupnosti zboží. PŘEJEME VŠEM PĚKNÉ SVÁTKY A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2018 !

24.11.2017 BLACK FRIDAY! Slevnili jsme podstatným způsobem všechny produkty firmy Victron ! Zvláště měniče EasySolar, Multiplus a Quattro.

8.11.2017 Na sklad právě dorazila další velká zásilka měničů Axpert a Infinisolar, včetně nových variant.

4.11.2017 Na eshop v sekci měniče DC/AC a měniče hybridní přibylo několik modelů Phoenix a Multiplus.

2.11.2017 Doplnili jsme několik referencí do roků 2016 a 2017 (bohužel zatím zdaleka ne všechny).

15.8.2017 Právě přišly na sklad ostrovní měniče Axpert v nových variantách VP, VM, VM II a 48-64 ! Kromě toho jsme znovu naskladnili i Infinisolar 10k a Infini 4K Super !

1.8.2017 Právě přišly na sklad hybridní měniče Infinisolar E 5,5kW

27.7.2017 Znovu jsme naskladnili oblíbené malé panely 20Wp, 40Wp a 150Wp pro kutily, chaty, jachty a karavany.

23.7.2017 Velké slevnění měničů Victron Multiplus, Quattro a EasySolar !

18.6.2017 LiFePO4 baterie Pylon se dostaly cenově pod cenu BMZ baterií a dokonce i pod cenu LiFePO4 článků 50Ah s BMS ! (při přepočtu na kWh).

9.6.2017 Proběhla návštěva technika z Voltronicu a provedená měření potvrdila, že Infinisolar 4K Super v nové verzi už netrpí měřitelným svodovým proudem z panelů, je tedy možné obnovit dodávky tohoto měniče. Kromě toho ale bude dostupný také Infinisolar E 5,5kW, který by ho mohl nahradit, takže se teprve ukáže, který model dostane přednost. Chystáme doobjednávku všech modelů měničů DC/AC sinus, Axpert a Infini.

18.4.2017 zlevnily se také panely Recom 350Wp, Benq 300Wp a Benq 290Wp !

14.4.2017 Díky zlepšení kurzu Kč/Eur došlo k mírnému zlevnění produktů Epsolar BN a Victron, které bylo pro změnu kompenzováno dorovnáním ceny měničů EasySolar na cenu jednotlivých funkčních komponent, které jsou uvnitř nich. V tuto chvíli tak cena systému poskládaného z MPPT regulátoru, měniče a displeje CCGX vyjde dost podobně jako integrovaný EasySolar, rozdíl je jen ve snadnosti instalace.

3.4.2017 Na eshop jsme zařadili výborné 300Wp panely Benq a snížili cenu LiFePO4 baterie Pylon.

6.2.2017 Další kolo školení firem na Ostrovní a hybridní elektrárny ! V Přerově 7.-9.3.2017 Viz hlavní stránka.

9.1.2017 Firma a všechny její činnosti a závazky přechází na "Ostrovní elektrárny s.r.o.", IČ 04618262. Z hlediska služeb zákazníkům se nic podstatného nemění.

1.1.2017 V týdnu 2.-6. ledna začnou u nás inventury a další administrativní kroky - naše schopnost vyřídit objednávky a instalace bude omezená nebo je po tento čas zcela zastavíme. Snad se vše stihne do začátku příštího týdne.

3.10.2016 Na 1.11. až 3.11. chystáme ŠKOLENÍ !!! Program a přihlášky zde.

30.9.2016 Zařadili jsme do nabídky nové kapacitní balancéry. Obzvláště doporučujeme pro 12V a 24V LiFePO4 baterie poskládané z nových článků.

Další, HISTORICKÉ aktuality jsou uložené zde.