Ostrovní fotovoltaické elektrárny / /

FAQ

Zákazníci se často ptají:


Q: Pokud budu používat elektřinu výhradně z fotovoltaiky, budu se muset hodně uskromnit ?

A: Míra a nutnost "uskromňování" záleží na Vás a na dimenzování celého systému. Je nezbytné si před stavbou ostrovní FV elektrárny s dodavatelem projít Vaše účty, jaká je Vaše běžná i špičková spotřeba, rozmyslet se které spotřebiče či okruhy chcete napájet elektřinou z FVE a jestli chcete nebo můžete v zimě použít nějaký záložní zdroj (motorgenerátor nebo veřejnou síť). Dobře navržený ostrovní FV systém Vám zajistí, že budete moct provozovat všechny běžné domácí spotřebiče jako kdybyste byli připojení k síti a když energie nebude dostatek nebo dojde k závadě, použije se záložní zdroj.

Q: Chci fotovoltaiku použít pro napájení přímotopu nebo tepleného čerpadla v zimě. Bude to fungovat ?

A: Může to fungovat, ale za cenu dražší instalace a velkých přebytků v létě. Podívejte se na tento odkaz:
Průměrné měsíční doby slunečního svitu
Od dubna do září je cca 150-200 slunečných hodin v měsíci, ještě v březnu a září je systém použitelný cca na 50%, ale v listopadu, prosinci, lednu a únoru se nedostanete s výkonem systému nad 20% nominálního výkonu.
Tzn. pokud budete mít systém o výkonu např. 1,3kWp za 120.000 Kč, pak vám sice bude v červnu vyrábět cca 6-8kWh elektřiny, ale v lednu jen cca 1-1,5kWh elektřiny denně a tím si moc výrazně nezatopíte. U instalací nad 2kWp ale už může být i zimní zisk energie dostatečný pro malé tepelné čepadlo.
Přímotopy a ohřev vody jsou největší žrouti elektrické energie a jejich napojování na FVE jako primární spotřebiče nedoporučujeme. Můžete do nich ale posílat přebytky, pro které už nebudete mít jiné využití.

Q: Na výrobu FV panelů a příslušenství se spotřebuje víc energie, než za dobu své životnosti vyrobí, ne ? Tak jaký to má smysl ?

A: Tento argument se v diskuzích již téměř nevyskytuje, protože přestal platit před více než 15 lety. Pro všechny běžné FV panely platí, že energie potřebnou ke své výrobě vrátí během 1-3 let své funkce. Vzhledem k jejich životnosti, která je i více než 20 let, je energetická návratnost pěti až desetinásobná. I když započítáme elektroniku a baterie, pořád se z hlediska získané energie vyplatí.
Viz studie na adrese: http://www.autonavzduch.cz/dokumenty/nabidka_dokumentu.htm

Q: Výroba FV panelů a příslušné elektroniky škodí životnímu prostředí - při výrobě se používají škodlivé chemikálie.

A: Výroba FV panelů a jiných zařízení pro využívání obnovitelných zdrojů je dnes pod přísnějším dohledem, než většina jiných výrobních odvětví. K několika případům úniku rozpouštědel v minulosti došlo, ale pokud srovnáváme skutečný dopad výroby FV panelů na živ. prostředí např. s automobilovým, počítačovým, nebo fosilně-energetickým průmyslem, jsou měřítka zásadně odlišná. Evropská unie v oblasti ochrany životního prostředí postupně přitvrzuje podmínky pro všechny průmyslové výroby.
Při výrobě, používání ani likvidaci FV panelů nevzniká jedovatý nebo jinak nebezpečný odpad, recyklují se snadněji než třeba ledničky nebo televizory, a navíc mají delší životnost.

Q: Elektřina z fotovoltaiky je příliš drahá.

A: Pro konečného spotřebitele je elektřina ze síťových FVE dnes na cenové úrovni přibližně 6 Kč/kWh, z ostrovních FVE přibližně 12 Kč/kWh. Na přesné stanovení ceny má ale vliv mnoho faktorů a může vycházet i cenově výhodněji než elektřina ze sítě. Pokud byste museli vést ke své chatě či chalupě více než 400m dlouhou elektrickou přípojku, vyplatí se FV vždy.
S rozmachem výzkumu a výroby fotovoltaiky, které zajistily zákony o povinném výkupu energie z obnovitelných zdrojů, klesá v posledních letech výrazně cena panelů i příslušenství. Grid-parity (vyrovnání ceny elektřiny z FV s cenou elektřiny z fosilních elektráren) bude dosaženo ve většině států Evropy během pěti let.
Výroba elektrické energie z FV s sebou nenese dopady na ŽP, které platíme všichni - produkci CO2 a dalších plynů z uhelných elektráren nebo státem (námi) garantovaná rizika jaderné havárie.
A nakonec - ostrovní fotovoltaický systém má mnohé výhody, které jsou penězi těžko měřitelné - např. nezávislost na funkci veřejné sítě. Když spadnou dráty kvůli námraze nebo ČEZ odpojí vedení kvůli opravám, vy máte svou vlastní elektřinu bez přerušení k dispozici. Pokud bude elektřina v síti stále zdražovat, aktuální doba finanční návratnosti kolem 10-12 let se bude ještě zkracovat.

Q: Nedala by se cena a návratnost FVE snížit třeba použitím dotací ?

A: Pro ostrovní (a vlastně už ani síťové) fotovoltaické elektrárny dnes nejsou k dispozici žádné dotace. Teoretickou možností jsou ještě programy "Zelená úsporám" nebo komunální dotační programy, moc šancí Vám ale nedávám - k získání takových dotací bývá potřeba splnit různé podmínky a připravit tolik dokumentace, že od toho většina zájemců upustí. Na ostrovních fotovoltaických elektrárnách je výhodné právě to, že pro jejich získání a provozování nemusíte řešit žádná povolení ani vypracovávat projekty, celý systém je Váš a můžete ho později libovolně upravovat.

Q: Česká republika nemá pro využití FV dobré podmínky.

A: Není pravda. Samozřejmě že u našich jižních sousedů jsou podmínky využívání o něco lepší. V ČR je průměrný zisk 1000 kWh z 1 instalovaného kWp elektrárny a to je dobrý výsledek.
Mapa intenzity dopadajícího slunečního záření v ČR

Q: Můžu elektřinu z FV elektrárny použít pro ohřev vody v bojleru ?

A: Obecné vlastnosti FV a fototermiky pro použití na rodinných domech:
- FV panely vyrábí elektřinu s cca 16% účinností, 84% energie ze Slunce zůstane nevyužito, výroba elektřiny cca 150 kWh na m2 ročně
- Solární kolektory pro ohřev vody jsou výhodnější při získávání tepla, mají účinnost 50-60%, výroba tepla 300-500kWh na m2 ročně, tedy cca 3x lepší poměr na m2
- Elektřina je velmi cenná, nenahraditelná forma energie pro osvětlování a pohon elektrických zařízení.

- Nejvhodnější řešení pro rodinné domy je toto:
-- pro výrobu tepla v zimě používat vhodná paliva (plyn i biomasa jsou uskladněná sluneční energie)
-- pro osvětlení, napájení PC, komunikačních zařízení, motorů, kompresorů apod. používat elektřinu z FVE
-- po poklesu cen FV panelů od začátku roku 2012 se už vyplatí ohřívat vodu ve speciálních bojlerech firmy ZD Dražice
přímým zapojením 6-8 ks FV panelů na DC vstup tohoto bojleru. Více zde:
http://www.dzd.cz/index.php/cs/sortiment/fotovoltaicke-ohrivace-vody
a ještě užitečná pomůcka
-- ke zvážení doporučuji použití tepelného čerpadla, z jedné kWh elektřiny Vám může do domu přečerpat 3kWh tepla,
podmínkou je ale dobře tepelně izolovaný dům a čerpadlo menšího výkonu, aby ho FVE dokázala utáhnout.

Odpověď tedy zní – ANO, od roku 2012 lze takové řešení finančně i technicky obhájit

Q: Chtěl bych instalovat na svůj dům FVE, ale mám nevhodně orientovanou střechu. Bude FVE fungovat i na východně nebo západně orientované střeše ?

A: Ačkoliv je to na první pohled nevýhodné, opak může být pravdou. Ostrovní systém Vám musí dodávat co nejvíce energie rovnoměrně v průběhu dne, protože ji nemáte kam posílat a musíte ji co nejlépe spotřebovat. Proto je výhodné řešení takové, kdy např. polovina FV panelů je orientovaná na východ / jihovýchod a druhá zase na jihozápad / západ. Místo ostrého vrcholu výroby v poledne dostaneme "velblouda", výroba začíná už ráno, první vrchol dopoledne, druhý vrchol odpoledne a ještě zapadající Slunce nám může do systému dodávat energii.
Toto řešení pak šetří peníze - lze použít regulátor s nižším špičkovým výkonem, menší sadu baterií, vodiče s menším průřezem ...

Q: Jaká výše DPH je uplatňována na výstavbu FV elektráren ?

A: DPH - U fotovoltaických instalací na rodinných domech, bytových domech, panelových domech a podobně platí § 48 zákona o dani z přidané hodnoty. Platí zde tedy snížená 15 % sazba DPH a to jak na montážní práce, tak na samotné technické prostředky fotovoltaické elektrárny. Pokud si zakoupíte stavebnici bez montáže, bude cena komponent zatížena 21% DPH.

Q: Je nutné k instalaci FV systému na střechu RD stavební povolení ?

A: Ne, není zapotřebí. Koncem roku 2009 byl vydán ministerstvem pro místné rozvoj metodický pokyn ohledně FVE elektráren instalovaných na střeše rodinných domů. Pokud nedojde k zásahu do nosných konstrukcí, nepodléhá stavba územnímu řízení ani stavebnímu povolení. Je vhodné si ale vždy předem zjistit stanovisko na místně příslušném stavebním úřadě.
V případě, že je součástí instalace také větrná turbína, je do 10 metrů výšky potřeba jen ohlášení stavebnímu úřadu.
Při celkové výšce nad 10m už je potřeba povolení včetně procesu EIA.

Q: Chtěl bych se zeptat jestli jsou moc velké rozdíly ve kvalitě fotovoltaických panelů? Jakou mají životnost panely které prodáváte ?

Rozdíly v kvalitě výroby existují, nejhůř na tom jsou přelepené vyřazené čínské panely, prodávané pod malajskými nálepkami :-)
Rozdíly jsou ale poměrně malé, týkají se především kvality manuálního zpracování, těsnosti rámu a tloušťky a kvality skla.

Rozdíly elektrických vlastností jsou zanedbatelné pro ostrovní instalace s napětím do 200V DC. Naopak pro síťové instalace s napětím až 1000V DC a mnoha paralelními větvemi může i malé prosáknutí vlhkosti nebo nedodržení izolační vzdálenosti způsobit velký požár.

Obvyklá plánovaná životnost panelů je 20-25 let. Dá se s tím počítat, navíc jeden nebo dva panely poškozené v tomto rozmezí dnes znamenají cca 5000 - 8000 Kč náklad rozložený mezi mnoho let, takže finanční riziko je minimální.

Q: Nevíte jak je to letos se svépomocnou instalací fotovoltaických panelů? Někde jsem četl, že by to mělo být zakázáno - je to pravda ?

Existuje zákon zakazující svépomocnou instalaci, a přikazující použít služeb certifikované firmy. Tento zákon je platný (schválený sněmovnou), ale není účinný, protože k jeho účinnosti je nutná prováděcí vyhláška, definující technické vlastnosti FVE, výkon, typy firem, druh a způsob certifikace atd. Vyhlášku má zpracovat MPO ve spolupráci s MŽP. Naše poslední informace byla, že se k tomu ani nechystají. Pravděpodobně bude dříve schválena novela zákona.

Q: Co znamená ta barevná spirálová značka v pravém horním rohu stránky ?

A: Značka vyjadřuje spříznění s principy permakultury. Naše firma se zaměřuje na výhody, které s sebou přináší ostrovní fotovoltaické elektrárny, také z důvodů, že takové pojetí lépe odpovídá principům permakultury, definované v knize „Permakultura – Principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti“ od Davida Holmgrena, tvůrce konceptu Permakultury.
Z deseti principů uvedených v knize jsou to především tyto:
1)zachycuj a uchovávej energii
2)získávej výnos
3)využívej obnovitelných zdrojů a služeb a važ si jich
4)nevytvářej odpad
5)využívej malých a pomalých řešení

Stejně jako považujeme za důležité, aby všichni lidé mohli bydlet ve vlastním domě, pěstovat své vlastní potraviny a pít vodu z vlastní studny (pokud chtějí), mají také právo vyrábět si vlastní teplo a elektrickou energii.

Odpovědi na další otázky týkající se ostrovních elektráren, měničů ,regulátorů, úsporných spotřebičů, monitorování elektronických systémů apod. naleznete na BLOGu o ostrovních elektrárnách a na diskuzním fóru MYPOWER.CZ

Non-Czech visitors can use Google translation here:


Ostrovní elektrárna Vlkoš

AKTUALITY

5.11.2018 Ve dnech 6.-7.11. nás najdete na akci Smart Energy Forum v Praze ! Přijďte na náš stánek !

10.10.2018 Na sklad znovu dorazily panely Recom 350Wp o rozměru 1x 2m. Kromě opět o něco nižší ceny je jejich výhodou úspora na montážním materiálu.

4.10.2018 Společnost AUO se rozhodla definitivně opustit trh s polykrystalickými panely. Při použití menšího počtu monokrystalických panelů, např. 300Wp nebo 330Wp jejich cenu vyrovnají nižší náklady na konstrukci a práci. Efektivně je tak možné dosáhnout stejné ceny za instalovaný Wp při použití jedné či druhé techno- logie, monokrystaly ovšem nad rámec nabízejí jasně delší záruky na mechaniku i výkon.

17.9.2018 Pokud byste to náhodou přehlédli, tak upozorňujeme na nově vypsané školení Ostrovní a hybridní elektrárny v Přerově. A také na významný pokles cen FV panelů.

24.8.2018 Snížili jsme cenu aktivního kapacitního balancování.

22.8.2018 Do naší nabídky přibyly nové olovo-uhlíkové baterie JPC s cca 3000 cykly

14.8.2018 Slevnili jsme regulátory Midnite a jejich přílsušenství.

13.8.2018 Ceny panelů příjemně klesají, do nabídky přibyly výhodné panely Suntech 275Wp, některé další modely slevnily.

23.7.2018 Opět jsou skladem oblíbené baterie Pylontech US2000B.

4.7.2018 Díky uvedení nových VM II verzí klesla výrazně cena variant Axpert KS a MKS 4000W a 5000W.

29.6.2018 Konečně přijela další zásilka měničů Axpert VM a VM II

22.6.2018 Panely 100Wp a 160Wp jsou nyní nedostupné. Doporučujeme jako cenově přiznivou náhradu 225Wp panely. Rovněž baterie Pylontech jsou k dispozici nepravidelně a v menších množstvích. Doporučujeme jako náhradu baterie BMZ a Narada.

7.6.2018 Snížili jsme cenu 280Wp a 285Wp panelů.

3.6.2018 Díky poklesu cen některých komponent a využití kvalitních baterií Trojan se podařilo snížit ceny kompletů elektráren na chatu.

25.5.2018 Podařilo se nám zajistit skvělou cenu na hybridní měnič Infinisolar E 5,5kW. Obzvláště výhodný pro 1-fázové FV elektrárny do 3,6kWp s dotační podporou 100.000 Kč.

15.5.2018 Do naší nabídky přibyly kvalitní baterie Trojan 12V 150Ah (1200 cyklů).

5.5.2018 Výrazně jsme slevnili sady pro uchycení FV panelů.

30.4.2018 Doplnili jsme do sortimentu nožové pojistky a pouzdro pro ně. Nyní je tak možné zakoupit úplně všechny potřebné součástky pro malou FVE na našem eshopu.

13.4.2018 Nově naskladněno - nové panely Jinko 225Wp s nejlepším poměrem cena/výkon !

29.3.2018 Velikonoční slevy panelů 280Wp a 295Wp !

24.3.2018 VELKÉ JARNÍ SLEVY měničů AXPERT a INFINI. Na některé modely je až 30% sleva !

20.3.2018 Snížili jsme cenu SSR relé (jak AC tak DC) a také fotovoltaické kabeláže 4mm2 a 6mm2.

9.3.2018 Zařadili jsme novinku - 100Wp panel a snížili ceny ostatních variant panelů.

9.2.2018 Snížili jsme cenu dumploadu pro větrné elektrárny Midnite Clipper AC 1,5kW.

8.2.2018 Cena baterií PylonTech je nyní jednoznačně výhodnější než cena jednotlivých LiFePO4 článků s ochranou.

21.1.2018 Aktualizace základní varianty FV elektrárny 3,6kWp - nyní je dostupná za cenu 189.500 Kč vč. DPH po odečtení dotace.

14.1.2018 NOVÝ TERMÍN ŠKOLENÍ "Design a instalace ostrovních a hybridních fotovoltaických elektráren", určené pro firmy nebo zájemce o stavbu vlastní FVE s možností dotace z programu Nová zelená úsporám byl stanoven na 27.2.-1.3.2018

12.1.2018 Snížili jsme ceny baterií Pylontech US2000B a Phantom-S. Doplnili jsme levnější varianty balancérů ARK pro LiFePO4 články.

22.12.2017 Provedli jsme slevnění některých produktů a upravili dostupnosti zboží. PŘEJEME VŠEM PĚKNÉ SVÁTKY A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2018 !

24.11.2017 BLACK FRIDAY! Slevnili jsme podstatným způsobem všechny produkty firmy Victron ! Zvláště měniče EasySolar, Multiplus a Quattro.

8.11.2017 Na sklad právě dorazila další velká zásilka měničů Axpert a Infinisolar, včetně nových variant.

4.11.2017 Na eshop v sekci měniče DC/AC a měniče hybridní přibylo několik modelů Phoenix a Multiplus.

2.11.2017 Doplnili jsme několik referencí do roků 2016 a 2017 (bohužel zatím zdaleka ne všechny).

15.8.2017 Právě přišly na sklad ostrovní měniče Axpert v nových variantách VP, VM, VM II a 48-64 ! Kromě toho jsme znovu naskladnili i Infinisolar 10k a Infini 4K Super !

1.8.2017 Právě přišly na sklad hybridní měniče Infinisolar E 5,5kW

27.7.2017 Znovu jsme naskladnili oblíbené malé panely 20Wp, 40Wp a 150Wp pro kutily, chaty, jachty a karavany.

23.7.2017 Velké slevnění měničů Victron Multiplus, Quattro a EasySolar !

18.6.2017 LiFePO4 baterie Pylon se dostaly cenově pod cenu BMZ baterií a dokonce i pod cenu LiFePO4 článků 50Ah s BMS ! (při přepočtu na kWh).

9.6.2017 Proběhla návštěva technika z Voltronicu a provedená měření potvrdila, že Infinisolar 4K Super v nové verzi už netrpí měřitelným svodovým proudem z panelů, je tedy možné obnovit dodávky tohoto měniče. Kromě toho ale bude dostupný také Infinisolar E 5,5kW, který by ho mohl nahradit, takže se teprve ukáže, který model dostane přednost. Chystáme doobjednávku všech modelů měničů DC/AC sinus, Axpert a Infini.

Další, HISTORICKÉ aktuality jsou uložené zde.